Počítačová schůzka

02.04.2014 00:00

Dne 2.4.2014 jsme se sešli v 8.B, abychom si ukázali náš plakát a pustili si písničky na Den v tom, co nás nejvíc baví. Potom jsme pracovali na přípravě nástěnky. Po menší úpravě nástěnky jsme ještě dávali pí učitelce ceny a sladkosti na naši akci. Další schůzka proběhne 9.4.2014.