STARÁ AKCE HOROROVÝ DEN

30.04.2015 13:50

Hororový den – podrobné vysvětlení pro žáky a učitele

Nebojácní učitelé a stateční žáci!

V pátek 15. 5. 2015 pořádá Vstřícný parlament HOROROVÝ DEN.

Kdo máte chuť, převlečte se do strašidelného kostýmu – POZOR!!! Vhodného do školy, kde se pohybují děti od 6 let!

Během dopoledne obejdou žáci parlamentu postupně všechny třídy a „strašidláky“ vyfotografují.  Zároveň si z každé třídy vytipují 2 nejlepší převleky. Ty čeká promenáda – videozáznam, fotografie a rozhovor na kameru. A samozřejmě odměna.

Každá třída  má jedinečnou příležitost: natrénovat strašidelnou/legrační/vzdělávací  scénku (1  - 5 minut dlouhou). Žáci parlamentu pořídí videozáznam každé scénky. Všichni „herci“ dostanou odměnu.

Každá třída může rovněž sepsat strašidelný příběh, který přečte na kameru. Samozřejmě i  zde čeká odměna a „síň slávy“ pro všechny spisovatele.

Nahrávky a fotografie budou k dispozici na www stránkách naší školy a také na stránkách Vstřícného parlamentu.

Promítneme je také  během letní slavnosti. 12.  června.

Výuka proběhne podle  rozvrhu, ale je jen na Vás a Vašich učitelích, jak celý den prožijete (a zda si ho užijete).

Vždyť  kdo se bojí, nesmí do lesa.

Ale strach má velké oči.

My však máme pro strach uděláno.

Přesto někdo strachy ani nedýchá a třesou se mu kolena.

A navíc je vyděšený tak, že by se v něm krve nedořezal.

Co když nám hrůzou vstanou vlasy na hlavě?

Ale kdo přemůže strach, přemůže i tygra.

A strach přemůže také smích, proto se budeme celý den raději smát (a nebudeme se vůbec bát).

POMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCC!

My se bojíme!

PLAKÁT ZDE